Herinnering ALV 3 april 2024 Aanmelden verplicht!

Gepubliceerd op 1 april 2024 om 13:04

 

HERINNERING:

Op deze vergadering wordt het Hoorrecht betreffende het nieuwe pensioenstelsel behandeld. Belangrijk! AANMELDEN VOOR DEZE VERGADERING IS VERPLICHT!

Dat kan met een e-mail naar Tessa Kempkens (tessamars@kpnmail.nl)
of via een schrijven aan:
Secretariaat Mars Seniorenclub, Goorkensweg 18, 5405 BV Uden.


In dit bericht de uitnodiging voor de ALV op 3 april 2024,
en tevens de notulen van de extra ALV van 6 maart 2024,
en die van de ALV van 2023.

Notulen extra ALV 6-3-2024 (Hoorrecht)

Notulen ALV 5-4-2023