De Mars Seniorenclub


Voor wie? 

De Mars Seniorenclub is voor oud-Marsmedewerkers, die vanuit een actief dienstverband een uitkering genieten van de Stichting Mars Pensioenfonds, en hun partners. Het lidmaatschap is vrijwillig. 


Doelstelling

De doelstelling van de Mars Seniorenclub is de onderlinge band tussen de leden te verstevigen en het contact met Mars Nederland B.V. te onderhouden.


Wat doet de Mars Seniorenclub?

Gedurende het jaar worden er een aantal activiteiten georganiseerd die onder het hoofdstuk Activiteiten nader worden omschreven. Deze zijn bedoeld voor alle leden en niet voor een deel daarvan. Een uitzondering hierop is de Niet-Reizendenmiddag.