De Mars Seniorenclub


  • In 2022 hebben 11 leden hun lidmaatschap opgezegd, en we mochten 19 nieuwe leden bij de Mars Seniorenclub welkom heten.
  • Er zijn ons 15 leden ontvallen.
  • Het aantal leden per 1 januari 2023 kwam daardoor op 1007.

De Mars Seniorenclub is voor oud-Marsmedewerkers, die vanuit een actief dienstverband een uitkering genieten van de Stichting Mars Pensioenfonds, en hun partners. Het lidmaatschap is vrijwillig. 


De doelstelling van de Mars Seniorenclub is de onderlinge band tussen de leden te verstevigen en het contact met Mars Nederland B.V. te onderhouden.


Wat doet de Mars Seniorenclub?

Gedurende het jaar wordt er een aantal activiteiten georganiseerd die onder het hoofdstuk Activiteiten nader worden omschreven. Deze zijn bedoeld voor alle leden en niet voor een deel daarvan. Een uitzondering hierop is de Niet-Reizendenmiddag.