De Mars Seniorenclub


Voor wie? 

De Mars Seniorenclub is voor oud-Marsmedewerkers, die vanuit een actief dienstverband een uitkering genieten van de Stichting Mars Pensioenfonds, en hun partners. Het lidmaatschap is vrijwillig. 


Doelstelling

De doelstelling van de Mars Seniorenclub is de onderlinge band tussen de leden te verstevigen en het contact met Mars Nederland B.V. te onderhouden.


Wat doet de Mars Seniorenclub?

Gedurende het jaar worden er een aantal activiteiten georganiseerd die onder het hoofdstuk Activiteiten nader worden omschreven. Deze zijn bedoeld voor alle leden en niet voor een deel daarvan. Een uitzondering hierop is de Niet-Reizendenmiddag.


Mars Seniorenclub in cijfers

Gegevens per 1 april 2020

Leden Totaal Hoofd leden Partners Oud- Mars
Aantal 1011 601 410 532
Percentage 100 59,45 40,55 56,48
Gemiddelde Leeftijd 69,64 71,07 67,54
Oudste 97,58 97,58 85,64
Jongste 41,16 52,18 41,16
Leeftijd Hoofd leden % Partners % Totaal %
40-44 2 0,49 2 0,20
45-49 4 0,98 4 0,40
50-54 2 0,33 11 2,68 13 1,29
55-59 29 4,83 62 15,12 91 9,00
60-64 131 21,80 85 20,73 216 21,36
65-69 111 18,47 77 18,78 188 18,60
70-74 129 21,46 89 21,71 218 21,56
75-79 101 16,81 59 14,39 160 15,83
80-84 64 10,65 19 4,63 83 8,21
85-89 24 3,99 1 0,24 25 2,47
90-94 8 1,33 8 0,79
95-99 1 0,17 1 0,10