Extra ALV [Hoorrecht] 6-3-2024

Gepubliceerd op 20 februari 2024 om 20:52

Uden 20-02-2024

Beste leden,

Hierbij nodigen we jullie uit voor een extra Algemene Ledenvergadering.

Datum 6 maart

Tijd 14:00 uur

Locatie Nia Domo Boekel

Korte toelichting:

Zoals jullie allemaal weten wordt het pensioenstelsel in Nederland aangepast. In 2019 hebben werkgevers en werknemers gezamenlijk het pensioen akkoord gemaakt.  In juli 2023 is dat uitgewerkt en aangenomen in de WTP (Wet Toekomst Pensioenen). In deze nieuwe wet is het Hoorrecht voor verenigingen opgenomen. Het bestuur wil hier graag gebruik van maken na advies van deskundigen. Dit om in een vroeg stadium betrokken te zijn en een oordeel te geven over het voorstel hoe de huidige pensioenen worden omgezet naar de nieuwe regels. 

 

Om gebruik te kunnen maken van het Hoorrecht, is het noodzakelijk dat onze statuten worden aangepast. In de statuten moet worden toegevoegd dat de vereniging de belangen van gepensioneerden en/of voormalige deelnemers behartigt.

Dit kan alleen worden aangepast via een stemming op deze extra Algemene Ledenvergadering, waar 50% van de leden aanwezig moet zijn en twee derde moet vóór stemmen. Dan pas kunnen we de statuten laten aanpassen door de notaris.

Indien er niet voldoende leden aanwezig zijn, dan agenderen we Hoorrecht op de Algemene Leden vergadering van 3 april. Bij deze vergadering is het aantal leden niet meer van toepassing en dan is twee derde van de geldige stemmen voldoende om de statuten te wijzigen.

 

Aanmelden, stuur een mailtje naar karelvandenbergh@ziggo.nl

 

Agenda

  1. Opening
  2. Uitleg Hoorrecht art. 150g nieuwe wet WTP (Wet Toekomst Pensioenen)
  3. Aanpassing statuten Mars Seniorenclub
  4. Sluiting

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Mars Seniorenclub