Contributie 2022 14-12-2022

Gepubliceerd op 14 december 2022 om 13:57

Beste leden,

Het contributiebedrag voor 2023 is hetzelfde gebleven.

Ben je alleen lid, dan bedraagt de contributie €20,= ,  met partner €40,=

Graag dit bedrag vóór 31 januari overmaken t.n.v.:
Mars Seniorenclub

Bankrekening NL39ABNA0101895739

Onder vermelding van: contributie 2023.

 

Alvast bedankt!

Ine Swinkels,
Penningmeester  MSC