Overlijden Ine van de Wetering 9-10-2023

Gepubliceerd op 27 oktober 2023 om 15:36

Beste Leden,
Wij ontvingen zojuist het droeve bericht dat op 9 oktober jl. is overleden:
Ine van de Wetering, echtgenote van Ben van de Wetering.
 

Namens het bestuur van de Seniorenclub