Niet-Reizenden

De middag voor de niet-reizenden is er speciaal voor de leden die om medische redenen niet in staat zijn om deel te nemen aan de busreizen.  Gedurende het lopende jaar mag men aan slechts één van deze activiteiten deelnemen. Indien men toch in staat is om een busreis te maken en men heeft aan deze middag deelgenomen dan heeft men geen recht meer op de reis waarvoor niet betaald hoeft te worden.

Uiteraard is er voldoende tijd om te buurten met de andere deelnemers.

Met een diner wordt deze middag, die om 14.00 uur aanvangt, rond de klok van 18.00 uur besloten. 

Mochten er problemen zijn met het vervoer, dan kunt U dit het bestuur laten weten en zorgen zij voor een oplossing.