Niet-Reizenden

De middag voor de niet-reizenden is er speciaal voor de leden die door allerlei oorzaken niet in staat zijn om deel te nemen aan de busreizen. Dit kan permanent zijn, maar ook tijdelijk. Gedurende het lopende jaar mag men slecht aan één van deze activiteiten deelnemen. Indien men toch in staat is om een busreis te maken en men heeft aan deze middag deelgenomen dan heeft men geen recht meer op de reis waarvoor niet betaald hoeft te worden.

Na de ontvangst met koffie en iets lekkers is er meestal een optreden van een lokale entertainer.

Uiteraard is er voldoende tijd om te buurten met de andere deelnemers.

Met een diner wordt deze middag, die om 14.00 uur aanvangt, rond de klok van 18.00 uur besloten. 

Indien gewenst worden de deelnemers thuis opgehaald en na afloop ook weer thuisgebracht.