Jaarvergadering

De Jaarvergadering wordt over het algemeen in de eerste week van april gehouden.

Alle leden worden voor deze vergadering uitgenodigd en krijgen na de vergadering de concept-notulen en het jaarverslag toegestuurd.

De leden krijgen vooraf de agenda toegestuurd en er is een mogelijk om vooraf vragen te stellen. Deze vragen worden, voor zover mogelijk, tijdens de vergadering beantwoord. Vragen waar op het moment van de vergadering nog geen antwoord voor is worden in de concept-notulen beantwoord.

De concept-notulen van de laatst gehouden jaarvergadering worden besproken en bij geen bezwaar goedgekeurd. Het jaarverslag van het afgelopen jaar wordt globaal doorgenomen.

Op deze vergadering worden ook altijd nog actieve Mars-medewerkers uitgenodigd om een presentatie te geven. Het streven is om in ieder geval altijd een vertegenwoordiger van de Stichting Mars Pensioenfonds uit te nodigen. Ook Productie, Engineering en R&D zijn graag geziene gasten. De enthousiaste wijze waarop deze presentaties worden gegeven toont aan dat het bedrijf de Mars Seniorenclub een warm hart toedraagt.